Sunday, December 20, 2009

Business as usual, cynismen växer!

Sammanfattning utifrån Naturskyddsföreningens analys av COP 15
Avtalet är ett icke bindande avtal, som inte hindrar I-länder från att prioritera ekonomisk tillväxt över ekosystemens framtid. De fattiga länderna kan komma att få bistånd, men det under tuffa villkor. Det står inte heller vilken maximal nivå som jorden kan klara av, och de vetenskapliga utgångspunkterna har totalt negligerats. Sammanfattningsvis kan man alltså på god grund tala om ett icke-avtal som i sig antagligen innebär, om inget nytt möte hålls, att jordens medeltemperatur kommer öka till en omfattning som på medellång och lång sikt förändrar hela den geologiska bilden av jorden som vi idag vet. Än fler arter kommer dö ut, haven kommer förändras, regnskogen kommer antagligen inte kunna spela den reglator för gifter som Amazonas gjort i tusentals år. Hundratals miljoner människor, främst i utvecklingsländer kommer få flytta på sig, kampen om vattenresurser kommer antagligen starta krig, och polariseringen mellan den fattiga och den rika världen kommer på kort sikt att kraftigt försämras. De politiska ledarna prioriteras således ekonomisk tillväxt på kort sikt, över de möjliga ekologiska förändringar som på medellång och lång sikt gör det svårare för arten människa och andar arter.
Kort slutsats: Politikerna förstår inte och har inte lagt ner den energi för att komma till ett avtal. Även om majoriteten av jordens befolkning anser att just klimatet är ett skriande problem. Det finns en växande klyfta mellan de folkvalda och folket. Man bör understryka att den demokratiska funktionen är kraftigt satt ur spel. Vilket på sikt kan leda till en total utarmning av den politiska kraften, och ersätts av globala företag, med vinstintresse som primärt syfte. Vi kan vid nuvarande positionering av politiken, dra slutsatsen att:

1. Jordens medeltemperatur kommer leda till på lång sikt drastiska förändringar för människan och andra arter. Detta är baserat på vetenskapens resultat och den handfallna icke-politiken. Rent logiskt är vi ännu längre ifrån en temperaturökning på 2 C eftersom att politikerna vid COP 15 inte satte upp verifierbara mål.

2. Den globala politiken kommer få ännu mer problem, då de ekonomiska och ekologiska
kriserna på sikt kommer dra I-länderna och utvecklingsländerna åt mycket lång ifrån varandra.

3. Den demokratiska funktionen är satt ur spel, i och med att en majoritet av världens befolkning anser att miljön måste prioriteras. Politikerna följer alltså inte en globala opinionen, och kan sägas ha misslyckats med att vara folkvalda, och kan i rådande situation vara företagsvalda. Demokratin har alltså satts ur spel, vilket på medellång och lång sikt kan innebära förstärkningsmekanismer när det gäller ekonomiska skillnader och ekologiska förändringar, i och med att globala företag med vinst som främsta mål tar över politikens roll i den lokala, nationella och globala arenan.


------------

Varierar det gröna hälsosamma teet med det svarta, det som kickar igång hjärnan! Det senaste dygnet har jag avsiktligt försökt att inte läsa vilken urvattnad uppgörelse som Köpenhamn resulterade i (Jag måste ta hand om mig själv helt enkelt! Det handlar inte om att negligera verkligheten, utan att inte fastna i negativiteten)

Snart skall jag dock gå in på Svenska Naturskyddsföreningen och läsa om det sk. icke avtalet ( Gud var inspirerande).

Mozart spelas på Sveriges radio, det lungna pianostycket vaggar mitt inre till ro.
På senare tid har jag insett hur viktig musiken är, musik lyfter taggtråden från hjärtat och låter solen skina in. Musik är en motpol mot den "sjuka" icke-politiken, politiken som verkligen behöver gå i "terapi" och inse att "den-enda-vägens-politik" kanske inte är just den enda vägen. De likbkleka armanikostymerna är inte "friska" ( vad nu friskt är?) de ser inte "verklighetens" problem, och om de gör det, agerar de inte efter hjärtats röst. Det som säger att nu får det faktiskt vara nog.

Problemet med män-med-makt är att de totalt missat poängen varför de började med politik. Det handlade då om en vision om ett bättre samhälle, inte om att stressa igenom ett icke-avtal som ingen är nöjd med, innerst inne.

Kapitalismen som broms
Det sorgerliga i det hela är att jag faktiskt inte alls är förvånad över att det inte blev något avtal. Det grundar sig i insikten om att kapitalismen inte tillåter intervention för att hindra systemets uppbyggnad och fortplantning. Inte för att kapitalismen i sig "lever"; men de människor som tror att detta system är det bästa för människan, har mycket makt och pengar. De är hungriga och vill exportera systemet till de få områden i världen som inte kapitaliserats. De tror att mer kapitalism kommer lösa problemen i världen, när det just är kapitalismen som skapat problemen med en värld som håller på att få 40 graders feber. Man kan ju tycka att detta är mer än lovligen naivt, men i argumentationens värld är naivitet inte ett hinder, det intressanta är om mer kapitalism faktiskt kan hindra (?) att världen går mot ekologisk permanent katastrof.

Smaka på de härliga orden. Permanent-ekologisk-katastrof!


Albert Einstein och allmänliberal politik
Albert Einstein har sagt att man inte kan lösa problem med samma tänkande som skapade problemet, det kanske några nyliberaler och även allmänliberaler ( riksdagsmännen/kvinnorna) borde ta till sig. Den allmänna liberala politiken i Sverige är ganska ointressant, som ett skrattretande sympton på sjukdommen kan man till exempel ta det faktum att Socialdemokraterna lyckas med bedriften att vara för
vinst i välfärden, om det inte påverkar verksamheten. Vilket är rent logiskt helt galet, eftersom att vinst i välfärden per definition påverkar just verksamheten.
Så kan det låta i det allmänliberala klimatet, från en rörelse som sägs vara anti-kapitalistisk! Några frågor?

Analys av icke-avtalet

Naturskyddsföreningen har en bra analys, läs här.


Långt citat från Naturskyddsföreningen.
" 1. Gav Köpenhamnsmötet det legalt bindande avtal som planeten behöver?

Nej. Förhandlingarna fortsätter med Copenhagen accord som en bas men också med Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod och texter från det så kallade Konventionsspåret.

2. Är avtalet ambitiöst nog att ge utsläppsminskningar som hamnar så långt under 2 grader som möjligt?

Nej. Inte ens bindande utsläppsmål för i-länderna till 2020 och 2050, globalt mål till 2050, när utsläppen ska nå sin topp. "

Den här sista meningen är just det jag varit rädd för, icke- avtalet blir per definition ett icke-avtal om man inte har några som helst bindande utsläppsmål.

Det är för att vara ärlig ett flum-flum avtal. Problemet är att världen inte direkt mår bra av flum-flum. Det är ok när enskilda individer flummar, människan har rätt att flumma, men när det gäller ekosystemets framtid flummar man inte. Punkt!

Nedanför mer jublande kommentarer från Naturskyddsföreningen.

Långt citat från Naturskyddsföreningen

"3. Innebär överenskommelsen att u-länderna får finansiering som ger möjlighet att anpassa sig till klimatförändringarna och utvecklas klimatsmart?

Nej. Det finns en lös överenskommelse om kortsiktiga pengar och inget som säkrar långsiktig finansiering på medellång sikt annat än en lös siffra som är alldeles för låg, som man inte vet hur man ska uppbåda och där det finns tuffa villkor på u-länderna för att få tillgång till pengarna...


2. Är avtalet ambitiöst nog att ge utsläppsminskningar som hamnar så långt under 2 grader som möjligt?

Så här blev det:
Det sägs att temperaturen ska hejdas under två grader, men det står bara att det är en vetenskaplig utgångspunkt. Det är inget mål i egentlig mening.

Det sägs inte att temperaturen behöver hejdas en bra bit under två grader och inte heller vilka utsläppsminskningar vetenskapen anser att man behöver genomföra globalt, inom i-länderna till 2020 och 2050, inom u-länderna, när de globala utsläppen senast behöver nå sin topp (peak) för att därefter kraftigt minska eller hur stor koncentration av växthusgaser planeten kan antas klara av att hantera."

No comments: