Wednesday, December 16, 2009

Den gyllene regeln och politiken

Jag ser mig inte som religiös, även om jag många gånger känner att det skulle vara en befrielse att ha en tro. Däremot så tror jag inte att gud/ar bryr sig om individen kallar sig för religiös eller inte, jag tror det är tanken och handlingarna som är det som spelar roll.

Den gyllene regeln vilket finns i alla religioner, säger oss att behandla andra som vi själv vill bli behandlade. I den andre ser vi oss själva, och den ärliga människan ser både svagheter och styrkor hos sig själv och andra.

Jag är inte religiös, men jag kan finna frid i de religiösa systemen. I tanken på att andra människor är viktiga, i tanken på att den andre på sätt och vis gör mitt eget liv möjligt. Att vi hänger ihop!

Mycket ledsen blir jag, när världen brinner av klimatkaos, när politiker i högerblocket tvingar sjuka människor att söka arbete. Jag blir mycket ledsen, för jag tror inte de har stenhjärtan, jag tror bara att de inte förstår.

Det är då, jag kanske tittar mot himmelen och undrar hur människan kan vara så ond.
Samtidigt som jag vet att människan lever efter den gyllene regeln, är det så lätt att bryta den. Jag bryter själv mot den gyllene regeln många gånger per vecka.

Politik, kära kamrater, handlar om att vilja se ett samhälle där människan mår bättre. Där vi tillsammans skapar någonting istället för att riva ner.

Jag längtar efter en kyrka, inte för att jag är religiös, utan för att jag tvivlar så på människan. Hon verkar så många gånger inte förstå den enkla sanningen att vi alla hör ihop, att jag blir till genom dig. Mitt egna liv är ingenting värt om det inte kopplas till en gemenskap, Jaget blir aldrig till utan den andre.

Jag ber en stilla bön,
men den som kan höra mig, hör mig inte.
Kanske tvivlaren är den starkaste av troende?

Kanske smärtan hos människan är en del av att vara människa; insikten om den gyllene regeln som tar bort såret som gnuggas mot såret, och lindrar med plåster?

Politik handlar om den naiva tron att det går att göra bättre. Inte att hoppas, utan att kämpa.

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. (Matt. 7:12, Bibel 2000)

Följande från:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Den_gyllene_regeln

Judendomen
"Det som är dig själv förhatligt, skall du inte göra mot din nästa. Detta är hela Torahan. Det övriga är förklaringar. Gå och läs!"(Hillel)

Islam
Ingen är rättrogen förrän han älskar sin broder som sig själv.

Bahá'í-tron
Var alltid vänlig mot dina medmänniskor, var deras tjänare och älska dem med ren ande även om de är din fiende. ('Abdu'l-Bahás tolkning av Jesus kärleksbud).

Sikhismen
Döm andra så som du dömer dig själv.

Hinduismen
Detta är summan av plikterna: Gör inte mot andra något som skulle vålla dig smärta, om det gjordes mot dig. (Mahabharata 5:17)

Jainismen
I lycka och lidande, i glädje och sorg bör vi se på alla varelser som vi ser på oss själva och bör därför avstå från att tillfoga andra sådana skador som vi inte önskar tillfoga oss själva. (Cogashastra 2:20)

Buddhismen
Plåga inte andra med det som pinar dig själv. (Udanavarga 5:18)
Om man vill bli lycklig, måste man också hjälpa andra, eftersom ens egen lycka är beroende av andra. Det är inte konstigare än så. (Tenzin Gyatso, den 14:e Dalai Lama)

Konfucianismen
Finns det någon grundsats som bör tillämpas under hela livet? Säkert är regeln om kärleksfull godhet en sådan. Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig. (Analekterna 15:23)

Taoismen
Anse din grannes vinst som din egen vinst, och anse din grannes förlust som din egen förlust. (Tai Shang Kan Ying P'ien)

Zoroastrianismen
Endast den karaktär är god som inte mot andra gör något som inte är bra för honom själv. (Dadistanidinik 94:5)

No comments: