Tuesday, December 8, 2009

Den sjuka regeringen!

Nej, folk anser inte att man skall ligga på sofflocket om man är frisk, om det finns arbete ( vilket i rådande ekonomisk kris inte är givet). Däremot så har den här regeringen gjort den makabra analysen att det är helt ok att riktigt sjuka människor skall arbeta, det är regeringen som är "sjuk" inte folket!

Någon gång får det vara nog, och denna gång har regeringen haft både dåligt omdöme och kallt hjärta. Det är en sak att skapa regler som innebär att människor med arbetsförmåga ställer sig till förfogande hos arbetsgivare, det är en helt annan sak att cancerpatienter skall behöva söka arbete. Vi kan konstatera att huvudet inte varit på skaft, samt att ansvarig minister antingen inte förstått vad de galna reglerna som nu införs innebär, eller att ministern faktiskt hör och häpna anser att riktigt sjuka människor skall arbeta. Att skriva detta får en att undra om vi är tillbaka till medeltiden?

Det galnaste i det hela, är att humanismen totalt försvunnit, man kan nästan tro att regeringen anser att livets mening är att arbeta, och att även sjuka skall ha mening.

I själva verket har några personer gjort ett slarvigt jobb, de har inte förstått vad de håller på med.

Problemet är inte de riktigt sjuka, som kämpar för att bli friska. Problemet är regeringen, som verkar både ha fått kraftig feber och yrsel!

Om detta är den "nya" arbetslinjen, så ställer jag i alla fall inte upp! Helt enkelt för att det är omänskligt. Punkt!

No comments: