Wednesday, December 2, 2009

En tanke bort

Aristoteles har sagt att om man verkligen förstår att en handling är fel, så gör man det inte igen. Att bara nästan förstå räcker alltså inte.

Jag tänkte bjuda på ett par drömmar.

Min vision om världen är i korthet att I länderna drar ner på sin konsumtion, drar ner på tillväxten som det enda måttet på framgång; ökar biståndet kanske 10 gånger och börjar avrusta kärnvapen.

Detta kan verka som en utopi, någonting som inte går att nå. Samtidigt så är detta ett tänkande som tyvärr är för vanligt. Vi säger slappt " Det går inte" men vad är det som egentligen inte går? Menar vi på allvar att det inte skulle spela någon roll att vi djupt reflekterar över våran värld för att sedan försöka omforma den?

Handlingar föregås av tanken, genom denna insikt skapas oändliga förändringar. Inte för att dessa förändringar är lätta, utan snarare för att de på ett teoretiskt plan är möjliga. Det är möjligt att I världen skapar andra mått på vad som är ett bra samhälle, utan att stirra sig blinda på BNP utvecklingen. Det är faktiskt möjligt att I länderna ökar biståndet rejält, för att hjälpa hungrande och sjuka barn.

Igår ville jag sitta i en kyrka. Inte för att jag är religiös, utan för att nå lugn.
Funderar till och med på att bli medlem i Svenska Kyrkan igen, för att ha någonstans att reflektera- fysiska rum med lugn är oerhört viktigt för mig.

Världen är inte varken eller. Världen går inte åt helvete eller blir en perfekt plats. Världen blir vad vi skapar den till.

Detta radikala , faktiskt riktigt radikala tänkande, är en motsats mot det dystoptiska. En kraftfull maning till handling. Det är inte ok att säga att världen går åt helvete, och inte göra någonting, om just handling omformar världen.

Det kanske inte är lätt att se att handlingar, små och stora kan göra skillnad. Men tala om för mig vad då förändring är? Tala om för mig hur jag skall kunna leva i en värld där det inte går att påverka. Det blir för mig en total omöjlighet.

Jag måste tro att om jag ger pengar till Läkare Utan Gränser, att dessa används på ett förnuftigt sätt, att om jag är delaktig i den politiska processen, att detta spelar roll.

Jag kan ju inte veta om det man gör spelar roll, men jag kan tro.

No comments: