Saturday, December 5, 2009

Fackets svaghet och EU

Det är hårda tider, kylan lägger en hinna över ångesten som vill komma ut- det inre skriket fastnar i halsen. Idag läste jag på morgonen via min mobil (SR) att fler företag använder bemanningsföretag istället för fast anställda. Detta i kombination med Lissabonfördraget och domen i Waxholms målet visar var anställningstryggheten är på väg. Facket har på senare tid gått in i en permanent kris. Krisen handlar om att facket sakta men säkert smulas sönder av hur samhället ser på relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Istället för att sträva efter en arbetsmarknad där de anställda är trygga, har det på senare tid blivit mer populärt att sträva efter maximal flexibilitet. Å ena sidan är detta förståeligt, arbetsgivaren vill kunna möblera om snabbt. Å andra sidan skapar detta kraftigt försämrad trygghet för de anställda, de vet inte om deras jobb snart görs av en inhyrd. Otrygghet är aldrig bra, och det man på kort sikt vinner, förlorar man antagligen på längre sikt. Sveriges styrka har just varit det faktum att det varit ordning och reda på arbetsmarknaden, det vill säga att både facket och arbetsgivarna satt upp klara ramar utifrån man agerat från. Den svenska modellen, smulas sakta sönder, inte bara genom en borgerlig regering som strävar efter sänkta löner och uppluckrad LAS. Utan även av ett EU som med sina direktiv om den fria marknaden, skapar nya ramverk där liberalismen blir en integrerad del av EU bygget.

Liberalismen som lagstadgad del av Lissabonfördraget innebär antagligen på sikt att den svenska modellen som vi är vana vid transformeras till någonting annat. Även om till exempel skattepolitiken inte blir en del av det framtida federala EU, kommer länder som sätter de sociala rättigheterna före de ekonomiska rättigheterna att få problem. Vi kan fråga oss om det teoretiskt är möjligt att som exempel ha ett skattetryck på strax över 50%?

I grunden handlar dock problemen inte om EU, eller den borgerliga regeringen. I grunden, om vi analyserar det undermedvetna; handlar fackets problem om ett ovilligt Socialdemokratiskt parti ( som inte hindrat liberalismens "framsteg") samt en handlingsförlamad och stel fackföreningsrörelse. Som inte lyckats mobilisera kraft för att motverka den liberala hegemoni som så länge härjat på kontinenten.

Det går att klaga på andra, den mogna människan är dock "stenhård" mot sig själv. Fackets och Socialdemokraternas problem är den bristande insikten att man får skylla sig själv vid "icke-politikens" ruiner.

Nietzsche ropar att begrepps ackumulerandet, skapar osäkerhet! Inte som vi tror att "sanningar" på "sanningar", alltid blir en starkare sanning!
I det galna skrattet, visar han vetenskapens osäkerhet inför kosmos, vi vet så litet.
På subatomär nivå gäller inte de fysikaliska lagar vi är vana vid.

Dags att lägga icke-politiken på skräphögen och Socialdemokratin att verkligen komma ut. Fåglarna sjunger om ett par månader, då är det snart vår.

No comments: