Wednesday, January 27, 2010

Därför är jag socialist!

Den enkla anledningen till att jag är socialist är att kapitalismen uppenbarligen inte fungerar, samt att jag tror att människor hänger ihop! När jag menar att kapitalismen inte fungerar, tänker jag på de inkomstklyftor som skapas, samt att fattigdom finns. Vilket jag inte accepterar.

För poängen är att kapitalismen innebär att få människor som äger mycket får så mycket makt genom sitt ägande i produktionen, medan poängen med socialismen i grunden handlar om att människor tillsammans skall förändra det man anser skall förändras!

Att borgarna gör det svårare för sjuka och arbetslösa, är alltså inte konstigt. Det är en naturlig del av borgerlighetens tankar om att hela tiden premiera de som har mot de som inte har. Detta innebär ett kallare samhälle, ett samhälle där det är större skillnad mellan den som har och den som inte har! Är detta rimligt?

Människor hänger ihop, jag menar att starka människor är människor som är i en kollektiv massa, människan finner styrka hos varandra.

Kapitalismen skapar samhällen där få människor har mycket makt över själva produktionen, detta gilla inte jag. Jag kan faktiskt inte riktigt förstå hur man kan anse att det är ok att Wallenberg som exempel har så mycket makt som de faktiskt har.
Jag anser att man skall se till hela samhällets bästa, och att socialismen innebär att man tänker på helheten istället för delarna. Som SAP haft som slogan " Alla ska med". Och då menar jag alla, inte 80% eller nått...

Socialism handlar om att se människor som sammanhang istället för separata atomer. Medan kapitalismen ser människan som bara delar, ser socialismen människan i sin rätta natur; i kollektivet! Strävandes att skapa bättre liv för alla, inte bara några!


Därför är jag socialist!

För människor hänger ihop.

No comments: