Monday, January 25, 2010

Det handlar om ägande!

Jag har läst bitar av Åsa Linderborgs doktorsahandling " Socialdemokraterna skriver historia" och kan verkligen rekommendera den ( finns på många bibliotek). Den pekar på ett antal saker som jag delvis kommer ta upp nu, på min lunchtid.

Linderborg menar kort att Socialdemokraterna har kämpat för intern och extern hegemoni. Man har alltså från partitoppen velat styra i vilken riktning pariet går, samt skapa ett samhällsklimat där Socialdemokratisa ideer ses som naturliga. Alltså att skapa hegemoni. Gräsrötternas åsikter har väl knappst i realiteten aldrig tagits på allvar, och i så fall som en i framtiden gällande fråga.

Det intressanta är att Socialdemokraterna skapade sin mothegemoni i samband med att samhället var djupt borgerligt, och Linderborg menar att SAP så småningom kom att köpa en del av de borgerliga tankegodset; mer specifikt att bygga folkhemmet men inte röra ägandet!

Detta är rent historiskt ganska naturligt, att helt gå emot de rådande är alltid svårt, lättare då att också inkorporera tankar som man anser verkar vara givande.

Det som jag får mest ut av boken är tanken på att SAP under de senaste åren inte diskutetat ägande, utan fokuserat på utjämning. Linderborg menar att en sorts " socialliberalism" varit SAP främsta märke, inte att utifrån socialistiska premisser försöka socialisera ägandet.

Hon är såklart någonting på spåren, det intressanta anser jag vara tanken på att SAP å ena sidan arbetat för att skapa ett samhälle där arbetarna får det bättre, men att göra detta på ett sådant sätt att ägandestrukuterna inte nämnvärt förändras.

Tänkte vi på Saltsjöbadsavtalet så förstår vi att SAP gjorde med LO och näringslivet en kompromiss. Kapital och arbete skulle gå hand i hand! Hur socialistiskt det är, kan vi verkligen fundera över!

Eftersom jag är socialist blir det såklart beklämmande att Linberborg lägger fram ganska så starka argument för varför SAP inte tagit tag i ägandet. För själva grunden i de orättvisor som finns, handlar i grunden om ägande av produktionen.

De försökt till fonder på 80 talet som falerade visar på svårigheten för SAP att diskutera och ta ställning när det väl gäller. Man kan alltså konstatera att det SAP är lättare att manövrera skatter och fördelningssystem, än att i grunden byta samhällets ekonomiska system. Nu är det många inom Socialdemokraterna som faktiskt anser att kapitalismen är ett problem, och bör på sikt bytas mot någontin vettigare.

Problemet är att denna debatt, som handlar om möjligheten till andra samhällekonomiska system lyser med sin frånvaro. Kanske man på Socialistiskt Forum hör tankar om att socialisera näringslivet, men det är väl främst där.

Det behövs en debatt kring ägandet i Sverige, en förutsättningslös diskussion som grundar sig i att Socialdemokraterna i grunden är ett anti-kapitalistiskt parti som på sikt vill skapa ett samhälle där jämlikhetstanken styr inte penningpungen.

I den interna hegemonin måste man släppa taget och låta diskussionen få förekomma, för att samtidigt styra upp partiet så att det är någon ordning. Balansen är dock fin, och ett parti utan diskusion, är i min mening ett dött parti.

I grunden handlar frågan om makt, och vilka det är som bör ha den? Flertalet eller fåtalet?

Som det ser ut idag är den reella makten hos ett fåtal! Är vi nöjda med det?

No comments: