Thursday, January 14, 2010

Haiti, bistånd och fattigdom

Jag är inne i en period där jag funderar en del på gud. Haiti katastrofen gör mig oerhört upprörd. Om det finns en gud, hur tänker denna varelse då?

Nå, det skall bli intressant att se hur världen agerar, Obama har via Vita Husets blogg sagt att USA kommer hjälpa till med katastrofhjälp, och Sverige skall också skicka hjälp.

Ett grundproblem är dock att det globala biståndet inte räcker på långa vägar. Andelen fattiga människor i världen har rent procentuellt minskat de senaste åren, men ser vi till antalet så har fattigdomen ökat i antal människor. Det är ett problem att de rika länderna inte kan nå upp till Milleniummålet som 2015 inte kommer nås. Detta är en skam och för att förstå varför man skall vara solidarisk mot människor på andra sidan jordklotet, handlar i grunden om att vi alla är människor.

Du kunde ha levt på Haiti!

Den rika delen av världen, tar inte sitt ansvar, vare sig det gäller klimat eller fattigdom. Adrenalinet pumpar hos mig...

Aftonbladet skriver också bra här.


Vill du hjälpa till för att minska lidandet för barnen på Haiti, skänk en gåva här.

No comments: