Sunday, January 31, 2010

Vänster och höger i politiken

Det finns två alternativ i svensk politik. Den ena sidan vill minska de skillnader som finns mellan de som har, och de som inte har. De rödgröna vill dra tillbaka den utveckling som vi ser idag, som handlar om att samhället dras isär. Högeralliansen däremot tycker det är helt rimligt med större skillnader, man anser att de sjuka och arbetslösa skall betala skattesänkningarna som getts till de som har.

Jag personligen har svårt att förstå hur man kan anse att sjuka och arbetslösa skall få det tuffare, är det verkligen smart att göra det svårare för de som istället behöver hjälp? Är det humant?

Nej, såklart är det inte humant. Det är dumt att dra isär samhället, istället skulle vi behöva en politik som drar ihop gapet mellan människor. Bara för att vi är så vana vid stora ekonomiska skillnader och därmed ojämlikhet i material standard i samhälllet, behöver inte detta innebära att detta är rätt!

Ett smart samhällsbygge handlar om att få med sig så många som möjligt. Inte att dra isär samhället. Det är oekonomiskt och icke humant att göra det svårare för de som redan har det svårt, istället för att tänka egoistiskt bör vi bära varandras bördor.

Att utveckla välfärden, istället för att avveckla den. Handlar inte bara om att skapa ett mer harmoniskt samhälle, utan kan dessutom innebära att satsningar på miljöområdet kan göras. Vilket det är dags för, ekonomin måste anpassas till miljön inte tvärtom.

No comments: