Thursday, February 25, 2010

En kort kommentar...

I inlägget innan Skriver Anton om hur SAP accepterat avdrag för hushållsnära tjänster. Det intressanta är att i en värld där det verkligen skulle behövas alternativ till den liberala ideologin, så är det inte sällan Socialdemokratiska partier i Europa just köper liberala tankegods, istället för att skapa tydliga vänsterreformer.

Någonting är grovt fel med en rörelse som inte kan komma på egna reformer, utan lägger sig tätt intill liberala och konservativa partier för att söka valvinst.

Finns det bara en enda väg för svensk politik? Hade Tingsten rätt när han proklamerade ideologierna död?

No comments: