Thursday, February 18, 2010

Kapitalismen är inte rationell!

Ett grundläggande problem med kapitalismen, är att den utgår från att maximera vinst. Genom denna grundläggande egenskap, missar kapitalismen saker som kvalitet, miljöhänsyn samt hur kapitalismen fördelar sitt välstånd. Det sista vet vi att kapitalismen som system inte direkt skapar; jämlikhet! Snarare skapar systemet väldigt olika stora skillnader mellan hur människor lever med hänsyn till materiell standard.

Kapitalismen har inte inom sig funktioner som utjämnar mellan folk, utan snarare skapar "winner takes it al" system där en liten klick äger oerhörda kapitalresurser.

För vi vet alla att företag har som poäng att tjäna pengar, inte rädda naturen. Vi vet också alla att man egentligen inte tjänar på att handla hos HM eftersom att bomullen är dålig samt att varorna går sönder och att själva poängen med HM är att man handlar för kläder för en mode säsong inte för att ha en längre tid. HM´s succe är att varorna håller precis så länge konsumenten anser att produkten har ett värde.
Detta är en tanke som många företag har, istället för att varorna håller mycket lång tid satsar man på varor som går sönder och hoppas att konsumenten skall återkomma.
Detta är om vi kopplar till naturen förskräckligt, skall man verkligen producera varor som är gjorda för att gå sönder efter en tid. Ett bra exempel är en Tradera produkt, en klocka från 60 talet som jag köpte. Klockan skall man dra upp en gång per dygn, vilket tar cirka 10 sekunder. Men mekaniken är såpass bra, att den närmare 50 år senare fungerar utmärkt. En tanke som jag fick en gång, varför görs inte alla klockor som detta lilla mästerverk? Varför är det ens tillåtet att producera skitklockor som slutar att funka efter ett par år, när man med lite mer energi kan producera någonting som har en livslängd på mer än 50 år? Det är såklart inte rationellt att göra klockor som är dåliga, bättre då med en liten ökad kapitalinvestering som gör att klockan håller betydligt längre.

Kapitalism och miljö
En nådastöt mot kapitalismen är sedan såklart miljön. Kapitalismen har inga inneboende funktioner som sätter bromsar mot produkter som är skadliga för miljön, kapitalismen har alltid som nummer 1. att producera vinst, ingenting annat! Inga långsiktiga värden är premierade! Detta är inte rationellt, kapitalismen är inte ett system som på längre sikt är rationellt på grund av sin brist med att kunna planera i framtiden.

Socialismen som är det direkt motsatta mot kapitalismen ( det kollektiva istället för det individuella) har fördelen att en grundtanke är att medborgaren är aktiv i samhällslivet och agerar med andra för att framtiden skall vara möjlig. Socialismen leder till diskussioner kring om hur saker skall produceras, i kapitalismen är det inte diskussioner eftersom att själva systemet inte tar hänsyn till hur saker produceras bara att de produceras.

Socialismen är den självklara tanken att människor lever i nätverk, alltså i sammanhang där individen påverkar helheten och tvärtom. Socialismen är inte ett färdigt system, men handlar i grunden om att människor, alla människor skall vara aktiva i ett demokratiskt system när det gäller ekonomi. Istället för den påhittade äganderätten, ser den demokratiska socialismen det som en faktum att alla människor har rätt att genom demokratiska former forma världen.

Därför är jag Socialist.

No comments: