Sunday, February 21, 2010

Minska konsumtionen, Inför 6 timmars arbetsdag !

Miljön har på senare tid varit ett hett ämne. Man man säga att marxismen fick en comeback när det visade sig att miljön var sämre än vad man tidigare trott. Planering av ekonomin fick åter aktualitet, eller i alla fall en högre grad av politiska (demokratiska) beslut. Nu säger den som följt debatten på sistonde att det finns starkare teorier som säger att det inte bara är människan som påverkar klimatet, utan att det även är en naturlig variation. Nåväl, man kan ändå fråga sig hur många som kan leva som i eliten i väst på längre sikt?

Det är antagligen dags för en ekologisk revolution. Att helt enkelt dra ner på tempot. Om man börjar idag kanske man lyckas få igenom grundläggande systemförändringar inom ett par årtionden.

Att dra ner på tempot är inte lätt, i en värld där människor ofta tror att de kommer någonstans genom att springa snabbare. Någonstans kommer man väl, frågan är till vad. Fortsätt du att springa om du har lust, bli dock inte förvånad om du i slutändan tröttnar på statushetsen.

En konkret politisk åtgärd skulle vara att stegvis minska arbetstiden, vilket skulle leda till att samhällets hektiska tempo skulle dras ner. Antagligen skulle folk i gemena man må bättre om de fick arbeta lite mindre (cirka 2 timmar mindre per dag) men framförallt vilket är poängen med detta inlägg, skulle tillväxten minska. Vilket vore ur ekologisk synvinkel vore mycket bra!

Antagligen skulle dessutom produktiviteten öka, vilket inte heller vore fel.

Nu är det visserligen så att tillväxt i sig inte per definition är skadligt för miljön. Det beror helt enkelt på vad man menar med tillväxt. Att till exempel producera bilar eller producera teater.

Nu är det egentligen inte hugget i sten att det just måste vara 6 timmars arbetsdag. Som människor funkar, skulle det antagligen bli ramaskri om man blev tvungen att ändra sina konsumtionsmönster för snabbt. Folk är vana vid att "strö" pengar omkring sig för att vara rakt på sak- om vi inte räknar med sjuka och arbetslösa.

Att vara anti-konsumtion är det samma som att utmana hela det "moderna" livet. Det är att i grunden ifrågasätta hela den västerländska självbilden, som baseras på tanken om människan som en i grunden "rationell" människa.

Snarare skulle den offentliga ekonomin kunna exempelvis dra ner timmarna i månaden sakta men kontinuerligt. Om man vill göra offentlig sektor mera intressant att jobba i, så vore en minskning av arbetstiden inte så dumt.

En viktig skillnad idag och hur det var på 80 talet, är att dagens miljöaktivister har betydligt mera på fötterna. Om man på 80 talet kunde tala om miljöflummare, så kan man inte göra det på samma sätt idag. Den som med retorik försöker att förminska miljökämpar, glömmer att det finns mycket forskning som visar på den ohållbara konsumtion som sker idag. Skillnaden är idag helt enkelt att vetenskapen är på miljöflummarens sida.


Nu är jag inte helt naiv (tyvärr) jag inser att det knappast kommer bli 6 timmars arbetsdag inom en överskådlig tid. Som den politiska logiken idag fungerar kommer man antagligen gå helt emot vetenskapen och fortsätta tillväxthetsen för att just tolka in att det i sig "räddar" klimatet. Det är faktiskt större chans att man försöker att lösa problem genom att öka pensionsåldern och spä på den ojämlikhet som idag finns. I den nyliberala världen, ökar man tillväxten genom att öka skillnader mellan folk och får på så sätt människor att arbeta hårdare för att (över)leva.

Jag är relativt säker på att människan kanske inte är den "homo logicus", kanske vi som en kompis säger bara ser det som finns framför ögonen. Sedan kunde man ju dessutom önska att svenska politiker i riksdagen kunde vara lite mera öppna och kanske inse att det är ganska ointressant med den konsensus anda som finns kring hur samhället skall se ut. Och med konsensus anda menar jag den i grunden genomborgerliga politik som "högern" och "vänstern" köper. Med genomborgerlig politik menar jag ekonomiska modeller som uppmuntrar konsumtion och tillväxt, över det faktum att människan i den rika världen behöver ändra livsmönster för att låta den fattiga delen av världen ta över tillväxten.

Amor fati.

No comments: