Monday, March 8, 2010

Kvinnodagen 8e mars - är kvinnan människa?

8e mars borde egentligen inte behöva finnas. Alla dagar borde vara kvinnodager och mansdagar, ja egentligen helt enkelt människodagar.

Hos de tidiga filosoferna var människa det samma som man, i de tidigare skrifterna är det så självklar att människan är det samma som man, att kvinnan oftast inte ens nämns!! Kvinnan som subjekt kommer ganska sent i historien, och är då inte lika mycket värd som mannen.

Å ena sidan har man historiskt sett kvinnan som en sämre variant av mannen, eller helt åtskild mannen. Tanken om att kvinnan varit någonting helt annat ät människan ( mannen) har funnits i historien!

Den självklara positionen i ett modernt samhälle är att alla människor är likadana och olika, oavsett om man skapar dikotomier där mannen och kvinnan är särskilda.

Det vi helt enkelt måste komma bort ifrån är den stenhårda uppdelningen beroende på biologiska och kulturella kön. För att komma till en position där människan sätts i centrum. En människa som går ifrån biologiseringen till att en transcendent position mot verklighetens tumultartade kaos.

Kvinnan kan vara kvinna, mannen kan vara man, kvinnan kan vara man , mannen kan vara kvinna. Det intressanta är den specifika individen som skapar och omskapar livet efter vad hon/han anser vara intressant.

Att gå bort från starka könsbestämmelser är detsamma som att öka friheten.

Människan är å ena sidan väldigt enkel, vi följer psykologiska och sociala mönster. Å andra sidan är människan som varelse överskridande mot det givna ( att transcendera)
att gå utanför det möjliga för att skapa det möjliga hos det omöjliga.
Människan är kanske framförallt intressant sett som ett väsen som genom tänkandet omformar sitt liv och andras, den lekande människan.

Människan är alltid mera än vad vi tror, vi är inte en död biologisk klump, utan i centrum hos människan finns medvetandet och själen, det medvetna och undermedvetna.

Att fira 8e mars, är att per definition att fira den lekande människan. Att stänga in halva jordens befolkning i kategoriseringar ( särartsfeminism, likhetfeminism) är inte bara att skära bort vad människan faktiskt är ( mer än vad du tror) det är dessutom ett mycket elitiskt sätt att se på människan. Fasta kategoriseringar som ser livet som någonting färdigt och fixat, när livet är det samma som leken. Att göra si, att göra så!

För mig är det centrala med 8e mars inte att fira kvinnan, utan snarare att fira mänskligheten. Kvinnan föds inte till kvinna utan blir det, som Simone säger.

Människan är inte , utan blir. Du är mer än vad du tror.

Med den danska filosofens Kierkegaard`s radikala uppmaning ; titta inåt och var dig själv. De människor du faktiskt är!

Skala inte bort dig själv. Lek människa, lek!

No comments: