Wednesday, March 3, 2010

"Okunnighetens" slöja leder till ett rättvisare samhälle

Även om man är socialist i teorin så inser man att någon socialism är det inte tal om de kommande åren. Man får vara glad om Rawls berömda "Okunnighetens slöja" inträffar. Det handlar om att samhället skall vara skapat så att människor skulle kunna utan att veta var man föds acceptera alla klasspositioner i samhället. Teorin är väldigt intressant enligt mig, eftersom att den skapar indirekt en position där samhället, hela samhället måste vara attraktivt att leva i - samhällets grund måste vara att alla kan arbeta upp sig oavsett var man föds! Okunnighetens slöja, är ett sätt att säga att det inte är ok med olikheter i verkligheten som inte grundar sig på arbetsinsats.

Går man med på Rawls resonemang, att samhället måste vara skapat så att delarna är såpass bra att lotten skulle kunna avgöra vad man hamnar, så är det enligt mig på ett sätt socialism. Socialism handlar ju om att radera skillnader mellan människor i grundpositionen, inte nödvändigtvis att olikheter inte skall finnas, om människor arbetar upp sig ur samma position. Socialismen säger ju inte att det är inte är ok med olikheter, om dessa grundar sig på arbete och inte privilegier.

Problemet med dagens samhälle är att vissa föds med guldsked i mun, inte att människor arbetar upp sig.

Rawls (socialliberala) motsats är Notzicks nyliberala vilket jag i nuläget inte kommer gå in på. Har köpt den populära nyliberala "Anarkism, stat och utopi" och tänkte först läsa den, innan jag kommer med mina förutfattade kommentarer.

Kort kan man säga att Notzick grundposition är att allting som människan skapar tillhör henne, att skatter och omfördelande funktioner är detsamma som stöld och antagligen det samma som att mena att människor kropp är allmänhetens. Olikheter för Notzick är inte problematiskt om grunden är att alla arbetar upp sig och får kapital beroende på hur framgångsrik man är.

No comments: