Wednesday, March 17, 2010

Tankar kring boken " Klass- är du fin nog"
Den har legat i högen av olästa böcker ett tag, men igår bestämde jag mig för att i alla fall ge den en chans. Boken " Klass- är du fin nog" handlar just om klass och hur det påverkar människor. Författaren intervjuar bland annat Olof Lagercrantz son som febrilt försökte att undkomma sin klass vid unga år, för att sedan sakta acceptera vem han var. Han kunde tillslut unna sig att köpa sig ett par skor för 5000 kr även om det satt in länge...

Det intressanta i boken är kanske som jag talade med en kompis på telefonen om, att det är så svårt att ta sig ur sin klassposition. Detta är någonting som författaren också tar upp som ett problem, att göra en klassresa i dagens Sverige är skitsvårt. Politiker pratat gärna om att alla skall ha lika mycket chans, men de vet som alla andra att det är mycket lättare att göra som sina föräldrar än att gå emot sin bakgrund. För att förstå klass kan vi väva in filosofen och sociologen Pierre Bourdieu. Han pratar om
* Ekonomiskt kapital.
* Socialt kaptail.
* Kulturellt kapital.

Det man kan säga är att den breda medelklassen och den lilla överklassen har, är en högre grad av dessa tre kapitalformer. Vilket gör att människor ur dessa klasser ligger betydligt före arbetaren som vill nå samma position.

Språket, är inte neutralt, utan i akademiska situationer gäller det att kunna formulera sig på ett visst sätt. För mig tar det oftast bara några sekunder när någon öppnar för att höra vilken klass personen kommer ifrån.

Nu kan man säga att det inte kommer att bli så att alla startar likadant. Så att det viktiga är inte att alla har det lika bra i utgångsläget, utan att alla får lika chanser senare i livet.

Ja, men kom igen...lever du på en annan planet?

Tror du att detta kommer att hända, är det inte så att till exempel Stockholm håller på att bli än mer ekonomiskt segregerade än förut? Hur har utvecklingen varit de senaste åren?

Precis det har gått åt fel håll, och Socialdemokraterna har knappast i nutiden verktygen för att minska klassklyftorna i samhället. Av den enkla anledningen att man under en längre tid bidragit till att göra klyftorna permanenta genom till exempel friskolor och annat liberalt påfund.

Om man vill förändra samhället måste man våga inse att man har kapitalt misslyckats med att minska skillnaderna , att ojämlikheten ökar! De enda verktygen värda namnet är att dra tillbaka den liberala hegemonin för att på så sätt kunna skapa ett mindre klassbundet samhälle. Jag är inte naiv, jag tror inte att klasserna kommer försvinna under min livstid, men det man kan göra är att ge människor från arbetarklassen större chans att göra klassresor, om man vill!

No comments: