Sunday, June 6, 2010

Israel och Palestina, never ending story!

Efter den uppmärksammade bordningen av Ship to Gaza är det viktigt att se framåt. Både palestinier och israeler vill, eller bode i alla fall vilja ha fred. För att detta skall ske måste en rad konkreta saker ske.
1. Hamas måste erkänna den Israeliska staten.
2. Israel måste sluta bygga på ockuperad mark och dra tillbaka bostäder.
3. Israel måste som den starka parten i konflikten dra igång samtal med EU, USA, Palestina och få igång någonting.

Alla seriösa vet att det antingen måste till två stater inom ett litet område, eller att israeler och palestinier skapar ett gemensamt land ( hur troligt det nu är.. ).
Israel kommer inte i all framtid kunna förtrycka den svagare parten, det är alltså i högsta grad av intresse för Israel att skapa en varaktig fred.

Om Gud skulle öppna munnen och tala skulle han antagligen säga:
- Nu får ni allt ta och skärpa er. Sluta att tjafsa och skapa fred!

No comments: